Bericht 23-sept-2011
 
 

Cyclic Redundancy Check op de backup server

De Backup-Connect server schrijft alle data weg met een Cyclic Redundancy Check (CRC). De CRC wordt twee maal per maand gecontroleerd op de backup servers. Hiermee wordt dus gecontroleerd of alle data die in het verleden is verstuurd nog steeds goed op de servers van Backup-Connect staat.

Mocht het zo zijn dat verstuurde data uit het verleden niet of slechts gedeeltelijk beschikbaar is op de backup server, wordt deze bij de volgende backup weer opnieuw geupload. Hierdoor bent u er zeker van dat alle data, ook al is deze jaren geleden verstuurd naar de backup server, nog steeds voor u beschikbaar is in geval van een calamiteit.

Voor meer informatie: www.backup-connect.nl

Probeer de online backup dertig dagen gratis.

Naar het Perscentrum

© Backup-Connect International B.V. – Backup-Connect is een geregistreerd handelsmerk - HR -

Vergeet niet dat het zonder toestemming gebruiken van andermans teksten van het web van slechte manieren getuigt en een schending van het auteursrecht kan inhouden.

 
 
Backup Connect  

Backup-Connect International B.V.
NL: 036-711 28 30
BE: 02-80 80 50 6
www.backup-connect.nl
www.backup-connect.be
www.backup-connect.com